Werkzaamheden nutsleidingen in de Duinbergenlaan (tussen Elizabetlaan en Petunialaan/Poststraat)

Als voorbereiding van de wegen- en rioleringswerken worden er in opdracht van verschillende nutsbedrijven werken uitgevoerd in de Duinbergenlaan tussen de Elizabetlaan en Petunialaan/Poststraat.
Diverse nutsleidingen zullen worden vernieuwd.

Globale fasering en timing:

Fase 1 (oranje): starten op 21 januari 2019 tot en met 8 februari 2019.
Fase 2 (geel): starten op 11 februari 2019 tot en met 22 maart 2019.
Fase 3 (blauw): starten op 25 maart 2019 tot en met 26 april 2019.
Fase 4 (roze): starten op 29 april tot eind mei 2019.
Alle werken dienen uitgevoerd te zijn tegen eind mei 2019.

Na de werken aan de nutsleidingen zullen de voetpaden voorlopig hersteld worden.
De wegenis- en rioleringswerken starten in september 2019.

Deze timing dient als richtinggevend aanzien te worden gezien de werken sterk afhangen van de weersituatie. Een strenge winter of natte maanden kunnen een impact hebben op de vooruitgang van de werf.

Welke verkeersmaatregelen zijn van kracht vanaf 23 januari 2019:

- parkeerverbod langs de oostelijke zijde van de Duinbergenlaan vanaf de Duinendreef tot aan de Elizabetlaan;
- beperkt éénrichtingsverkeer in de Duinbergenlaan, tussen de Elizabetlaan en Duinendreef, met als toegelaten rijrichting vanaf de Elizabetlaan naar de Duinendreef;
-(brom)fietsers mogen in beide richtingen blijven rijden;
- er is een omleiding via de Duinendreef en Lommergang naar de Elizabetlaan.

Contactpersonen:

Indien er vragen zijn tijdens de werken kan men steeds contact opnemen met de aannemer of de dienst Openbaar Domein van de gemeente Knokke-Heist.

Gerelateerde inhoud