Werkzaamheden nutsleidingen Burg. Frans Desmidtplein en Elizabetlaan tussen Lippenslaan en Abraham Hansplein.

Als voorbereiding van de wegen- en rioleringswerken worden er in opdracht van verschillende nutsbedrijven werken uitgevoerd op het Burgemeester Frans Desmidtplein, Elizabetlaan tussen Lippenslaan en Abraham Hansplein en de Lippenslaan.
Diverse nutsleidingen zullen worden vernieuwd.

Globale fasering en timing

Fase 1A: Doorsteken Lippenslaan - wegvak rijrichting Van Bunnenplein: deze werken zijn uitgevoerd.
Fase 1B: Noordzijde Frans Desmidtplein: deze werken zijn uitgevoerd.
Fase 2:   Oostzijde Frans Desmidtplein (Rotonde Elizabetlaan): de werken voor de doorsteken zijn uitgevoerd.
Fase 3:   Zuidzijde Frans Desmidtplein: gestart op 7 januari 2019 tot half februari 2019.
Fase 4A: Doorsteken Lippenslaan - wegvak rijrichting Maurice Lippensplein: deze werken zijn uitgevoerd.
Fase 4B: Elizabetlaan tussen Lippenslaan en Abraham Hansplein: vanaf 11 februari 2019.
Alle werken dienen uitgevoerd te zijn tegen het Paasverlof.

Deze timing dient als richttinggevend aanzien te worden gezien de werken sterk afhangen van de weersituatie. Een strenge winter of natte maanden kunnen een impact hebben op de vooruitgang van de werf.

Fase 1A:

Maken van 2 doorsteken in de Lippenslaan ten noorden en ten zuiden van het Frans Desmidtplein - wegvak rijrichting Van Bunnenplein
Deze werken zijn uitgevoerd.

Fase 1B:

Werken langs de noordzijde van het Burgemeester Frans Desmidtplein.
Deze werken zijn uitgevoerd.

Fase 2:

Werken langs de oostzijde van het Burgemeester Frans Desmidtplein, doorsteek Piers de Raveschootlaan, doorsteek Elizabetlaan en doorsteken Burgemeester Frans Desmidtplein.
Deze werken voor de doorsteken zijn uitgevoerd.

Fase 3:

Werken langs de zuidzijde van het Burgemeester Frans Desmidtplein en het maken van doorsteken Piers de Raveschootlaan en Albertlaan.
De werken voor de doorsteken Piers de Raveschootlaan en Albertlaan zijn uitgevoerd.

Start van de werken:
Deze werken zijn gestart op 7 januari 2019 en zullen duren tot half februari 2019.

Verkeersmaatregelen tijdens de weekdagen Burgemeester Frans Desmidtplein:
- er zullen geen voertuigen toegelaten worden langs de zuidzijde van het Burgemeester Frans Desmidtplein, tussen de Lippenslaan en de Piers de Raveschootlaan.
- eri is een omleiding voorzien  via de Lippenslaan en Zoutelaan;
- er is doorgang voor de voetgangers.

Fase 4A:

Maken van 2 doorsteken in de Lippenslaan ten noorden en ten zuiden van het kruispunt met de Elizabetlaan - wegvak rijrichting Maurice Lippensplein.
De werken voor de doorsteken zijn uitgevoerd.

Fase 4B

Werken langs beide zijden van de Elizabetlaan tussen de Lippenslaan en het Abraham Hansplein.

Start van de werken:
Deze werken zullen starten op 11 februari 2019 langs de kant van de even huisnummers (rijrichting Abraham Hansplein naar de Lippenslaan).

Verkeersmaatregelen:
- er is geen doorgaand verkeer mogelijk vanaf het Abraham Hansplein tot aan het Burgemeester Frans Desmidtplein;
- er is een omleiding voorzien via de Paul Parmentierlaan en Bayauxlaan naar de Lippenslaan;
- de Leopoldlaan (tussen de Elizabetlaan en August Dansestraat) zal enkel bereikbaar zijn via de Lippenslaan;
- in de August Dansestraat zal er enkel plaatselijk verkeer toegelaten zijn vanaf de Lippenslaan;
- er is geen hinder voor het verkeer komende vanaf de Lippenslaan of Burgemeester Frans Desmidtplein naar het Abraham Hansplein;
- alle woningen zullen te voet bereikbaar zijn;
- de garages zullen niet bereikbaar zijn tijdens de werkuren (van 8u tem 16u). Na de werkuren en in het weekend zal er een staalplaat over de sleuf geplaatst worden zodat de garages bereikbaar zijn.

Praktische info

Huisvuilophalingen:
Er wordt gevraagd aan de bewoners om hun afval buiten de werfzone te plaatsen (bvb aan hoeken van straten). Er wordt gevraagd dit tijdig te doen.

Contactpersonen

Indien er vragen zijn tijdens de werken kan men steeds contact opnemen met de aannemer of de dienst Openbaar Domein van de gemeente Knokke-Heist.