Wegwerkzaamheden Knokkestraat-Kursaalstraat-Nicolas Mengélaan

Voor de bouw van de toekomstige Heldentorens, alsook voor de herinrichting van de Elizabetlaan (N34) dient de riolering in de Knokkestraat (vanaf Noordstraat tot Kursaalstraat), Kursaalstraat (tussen Nicolas Mengélaan en Knokkestraat) en in de Nicolas Mengélaan, volledig te worden vernieuwd. Tevens wordt de wegenis heraangelegd. Hierbij wordt het straatbeeld geoptimaliseerd door middel van eenduidig materiaalgebruik, met maximaal aantal parkeervoorzieningen en comfortabele voetgangerszones.

Om de hinder te beperken wordt van deze gelegenheid tevens gebruik gemaakt om de nutsvoorzieningen te verplaatsen en te vernieuwen.

Tot deze werken, behoren volgende werkzaamheden:
- het verplaatsen en vernieuwen van de nutsleidingen;
- het vernieuwen van de riolering;
- heraanleg van rijweg, parkeerstroken en voetpaden;
- het voorzien van extra parkeerplaatsen in de Elizabetlaan en Knokkestraat.

Timing en fasering van deze werken:

Fase 1 - Knokkestraat, tussen Onderwijsstraat en Noordstraat:

- Werken nutsmaatschappijen, wegenis- en rioleringswerken werden afgerond op 30 juni 2018.

Fase 2 - Knokkestraat en Kursaalstraat:

Fase 2A: Knokkestraat vanaf de Noordstraat tot de Kursaalstraat:
- werken nutsmaatschappijen werden afgerond op 30/06/2018
- werken voor vernieuwen riolering en wegenis werden afgerond op 22/12/2018.

Fase 2B: Kursaalstraat vanaf de Elizabetlaan tot net voorbij kruispunt met de Knokkestraat/Vlamingstraat:
- werken nutsmaatschappijen werden afgerond op 30/06/2018
- vernieuwen riolering en wegenis:
  *) Timing: 7 januari 2019 – 1 maart 2019 (carnaval)
- tijdens de uitvoering van deze werken zal de Kursaalstraat bereikbaar zijn vanaf het rondpunt in de Marktstraat. De rijrichting zal worden omgekeerd in de Kursaalstraat tot aan de werfzone.

Fase 3 - Nicolas Mengélaan:

- werken nutsmaatschappijen werden afgerond op 21/12/2018
- vernieuwen riolering en wegenis:
   *) Timing: 15 maart 2019 – 15 juni 2019

Actuele toestand

Fase 2A: Knokkestraat vanaf de Noordstraat tot de Kursaalstraat:
De riolerings- en wegeniswerken zijn uitgevoerd, alleen de toplaag KWS dient nog aangebracht te worden. Deze werken zijn voorzien in mei/juni 2019. In afwachting van deze werken werd de Knokkestraat opengesteld voor het verkeer.

Fase 2B: Kursaalstraat vanaf de Elizabetlaan tot net voorbij kruispunt met de Knokkestraat/Vlamingstraat:
De riolerings- en wegeniswerken zijn gestart op maandag 7 januari 2019. De wegenis werd opgebroken en de aannemer is bezig met de werken voor de aanleg van de nieuwe riolering. Aansluitend wordt gestart met het vernieuwen van de huisaansluitingen.

Fase 3 - Nicolas Mengélaan:
De werken aan de nutsleidingen zijn uitgevoerd. Momenteel is de aannemer nog bezig met het uitvoeren van de overkoppelingen naar de nieuwe nutsleidingen en het tijdelijk herstel van de voetpaden.
De riolerings- en wegeniswerken starten vanaf half maart 2019.

Welke verkeersmaatregelen zijn van kracht vanaf 7 januari 2019?

Kursaalstraat:
- de rijrichting wordt omgedraaid waardoor de Kursaalstraat toegankelijk zal zijn vanaf de rotonde met de Marktstraat/Bondgenotenlaan/Westkapellestraat tot aan de Dwarsstraat;
- via de Dwarsstraat en Garnaalstraat kan men de Knokkestraat bereiken;
- (vracht)verkeer vanaf 3,5 ton en of langer dan 8 meter mogen enkel als plaatselijk verkeer rijden tot aan de Kerkstraat en kunnen vervolgens via de Kerkstraat in de richting van de Heistlaan rijden;
- tussen de Guido Gezellestraat en Kerkstraat zal er een laad- en loszone voorzien zijn;
- vanaf de Elizabetlaan, zowel uit de richting van Knokke, als uit de richting van Zeebrugge, zal het verkeer met de Kursaalstraat als bestemming, omgeleid worden via de Vuurtorenstraat - Hermans Lybaertstraat - Markstraat.

Stadhuisstraat:
- om verkeersveiligheid en -doorstroming in de schoolomgeving te optimaliseren zal de rijrichting worden omgedraaid;
- is toegankelijk vanaf de Kursaalstraat in de richting van de Vrièrestraat.

Knokkestraat:
- is afgesloten ter hoogte van de Kursaalstraat;
- er is enkel plaatselijk verkeer toegelaten vanaf de Garnaalstraat in de richting van de Kursaalstraat;
- autoverkeer zal ter hoogte van de verkeerslichten aan de parking omgeleid worden via de Elizabetlaan;
- fietsers zullen omgeleid worden via de Brouwerstraat en Dwarsstraat naar de Kursaalstraat.

 Nicolas Mengélaan:
- is afgesloten ter hoogte van de Kursaalstraat;
- er is enkel plaatselijk verkeer toegelaten vanaf de Kardinaal Mercierstraat;
- fietsers zullen omgeleid worden via de Kardinaal Mercierstraat en Vlamingstraat in de richting van de Kursaalstraat.

Zal mijn woning bereikbaar zijn.

Tijdens de uitvoering van bovenvermelde werken zal de werfzone steeds bereikbaar zijn voor voetgangers.
In sommige periodes zal uw woning niet bereikbaar zijn met gemotoriseerd verkeer (zie bovenvermelde fasering alsook tijdelijk wanneer bvb private overkoppelingen uitgevoerd worden).
Deze periodes zullen tijdig gecommuniceerd worden met de bewoners door de aannemer.

Contactpersonen

Indien er vragen zijn tijdens de werken kan men steeds contact opnemen met de aannemer of het AGSO-Waterbedrijf.

Gerelateerde inhoud