11 februari, 2019

Werkzaamheden Albertplein

AlbertpleinTer voorbereiding van de aanleg van een ondergrondse parkeergarage onder het Albertplein wordt er vanaf maandag 18 februari 2019 gestart met de vernieuwing van de nutsleidingen. In de eerste fase wordt het trottoir ten westen van het Albertplein opgebroken. De 2de fase ter hoogte van de Zeedijk start in de loop van maart 2019. De werkzaamheden aan de oostkant vangen aan in april 2019. De laatste fase ter hoogte van de Kustlaan is eveneens gepland in april. Het einde van de voorbereidende werken is voorzien tegen midden juni 2019. De voetpaden en rijweg worden daarna opnieuw hersteld.

 

Verdere aanleg van nieuwe riolering en de ondergrondse garage starten dan vanaf september 2019. Tijdens de werken wordt er parkeerverbod geplaatst. Er kan tijdelijk hinder zijn om de opritten of garages van de woningen te bereiken. Het AGSO vraagt aan de omwonenden om hun vuilniszakken tijdens de uitvoering van de werkzaamheden buiten de werkzone te plaatsen.

plein bol

plein

Albertplein terras