Elektrisch rijden

 

Laadpalen in Knokke-Heist

Met de uitbouw van meer dan 140 oplaadpalen wil EVA (Elektrische Voertuigen in Actie) de aanzet geven voor een breed netwerk aan oplaadpunten gespreid over de Vlaamse regio. Zo moet er minstens om de 20 kilometer of binnen de 20 minuten een oplaadpunt binnen bereik zijn. Elektrische mobiliteit moet een realiteit worden dankzij een spreiding van oplaadpunten over 80 % van het publiek domein in Vlaanderen.

De uitbouw van oplaadinfrastructuur op dergelijke schaal moet een eerste belangrijke drempel voor de inzet van elektrische voertuigen wegnemen en realistische proeftuinprojecten mogelijk maken.

Naast een welgekozen spreiding van oplaadpunten in een grofmazig netwerk, voorziet EVA ook concentraties van oplaadpunten in en rond grote steden en in specifieke regio’s. De oplaadpalen worden geplaatst op publiek en semipubliek domein.

Laadpunten in Knokke-Heist

Sommige laadpunten zijn tot stand gekomen met de medewerking van Eandis en Blue Corner, die eveneens partner zijn in het EVA-project.

 

Via onderstaande links kan u een overzicht vinden van oplaadpunten voor elektrische auto's (ook voor elektrische fietsen) in Vlaanderen en Europa.

 

Laadpunten voor de fiets

Voor de batterijen van de meeste elektrische fietsen is er geen speciale laadpaal nodig. Deze kunnen opgeladen worden via een standaard stopcontact. Ook bij sommige handelszaken (bijv. horeca-zaken) kan men terecht om de fiets op te laden (www.oplaadpunten.org).

De laadpunten op het openbaar domein, die specifiek bedoeld zijn voor fietsen (groene paaltjes met 2 stopcontacten), zijn gratis in Knokke-Heist.

Badge of laadpas voor uw elektrische wagen

Let wel, u heeft een pasje nodig om uw wagen te kunnen opladen aan een publiek laadeiland. Dat pasje heeft de heeft de vorm van een betaalkaart en moet worden aangekocht of is verbonden met een abonnementsformule. Het pasje heeft twee functies: de gebruiker kan er zich mee identificeren én ermee betalen.

U kan dergelijke pasje bestellen bij

 

Parkeren op een parkeerplaats, voorzien voor het opladen van een elektrisch voertuig

De parkeerplaatsen voorbehouden voor het opladen van elektrische voertuigen mogen enkel ingenomen worden door elektrische voertuigen voor de duur van het opladen van het voertuig. Het met toezicht belast parkeerbedrijf zal nagaan of het voertuig aan het opladen is door te controleren of de stekker in het stopcontact zit. Indien de stekker van het elektrisch voertuig niet in het stopcontact zit of de voorbehouden parkeerplaats door een niet-elektrisch voertuig wordt ingenomen, is een retributie verschuldigd

Meer informatie over "Retributiereglement op het straatparkeren" vindt u via http://knokke-heist.be/welzijn-en-gezondheid/burger/belastingen/retributies/gemeentelijke-retributie-straatparkeren-hervast.

 

Elektrische Voertuigen in Actie

Knokke-Heist stimuleert het elektrisch rijden.

Het gemeentebestuur werkt mee aan het testprogramma van EVA (Elektrische Voertuigen in Actie). EVA, is een initiatief van publieke en private partners om elektrisch rijden te stimuleren. Samen wordt de grootste ‘proeftuin’ voor elektrisch rijden in Vlaanderen ontwikkeld. EVA onderzoekt en pakt de uitdagingen aan rond elektrisch rijden in Vlaanderen. Het is een open platform: onderzoekers, ondernemers en overheden in Vlaanderen vinden er ondersteuning voor hun innoverende initiatieven.

Naast onderzoek in laboratoria verhoogt een ‘proeftuin’ gevoelig de kansen om met succes te innoveren. Een proeftuin is een testomgeving waar de elektrische voertuigen en hun bijhorende infrastructuur in reële dagelijkse omstandigheden kunnen worden uitgetest. Deze testomgeving bestaat uit:

  • een concrete testinfrastructuur met oplaadpalen,
  • een testvloot van elektrische voertuigen en apparatuur voor gegevensregistratie en –verwerking
  • een panel van testpersonen
  • een organisatie die innoverende initiatieven ondersteunt en begeleidt.

Knokke-Heist werd al meermaals geselecteerd om deel te nemen aan het proefproject. We krijgen o.a. de kans om elektrische voertuig uit te testen, dit in combinatie met de bijhorende (noodzakelijke) infrastructuur. Bij deze testfase moet de wagen steeds door eenzelfde persoon bestuurd te worden. De wagen moet daarbij zo goed mogelijk geïntegreerd worden in zijn/haar dagelijkse activiteiten. Deze persoon moet voor, tijdens en na de testperiode verschillende enquêtes invullen.

Nog een tip: probeer zo veel mogelijk uw wagen of fiets op te laden met "groene" stroom.

 

Links